NOW LOADING

Vores overordnede mål er at eliminere alle dødsfald forårsaget af meningitis i Danmark.
Kampen mod meningitis kæmpes på mange fronter.
Vi kæmper for at få oplysninger til borgerne omkring symptomer, så alle kommer til at kunne genkende meningitis tidligere i forløbet.
Vi kæmper for vaccinationsprogrammer og oplysning til befolkningen omkring mulighederne for vaccinationer.
Vi forsøger at samle oplysning om den nyeste forskning til sundhedsprofessionelle for at sikre så solidt et kendskab til denne sjældne sygdom som muligt.

Kontingenter og sponsorater vil primært blive brugt til produktion af informationsmateriale.
Årsregnskabet vil blive revideret eksternt og publiceret her på siden.

Vi har allerede siden marts 2017 arbejdet specifikt med kampen mod meningitis og generelt for større patientsikkerhed i Danmark.

I 2018 ser vores kalender således ud

Januar
22 Møde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed
25 Statusmøde Læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet

Februar
1 Interviewes af Dansk Selskab for Patientsikkerhed ifm. konference 16-17/4 /18
28 Udvikling af nyt analysekoncept – handling 7.a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet

Marts
12 Møde om udvikling af nyt analysekoncept – handling 7.a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet
13 Møde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed omkring Workshop på PS-konference om inddragelse af pårørende i PS
14 Møde med Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen
15 Møde med patientambassadører om Patientens journal, sundhedsvæsenets arbejdsredskab

April
16 Patient Sikkerhedskonference 2018
17 Patient Sikkerhedskonference 2018 – Workshop og panel deltagelse
18 Møde om metodekatalog – Handling 8a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet

Maj
2 Møde om udvikling af nyt analysekoncept – handling 7.a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet
4 Møde om metodekatalog – Handling 8a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet
9 Patientambassadørmøde i Dansk Selskab for Patientsikkerhed
22 Udvikling af nyt analysekoncept – handling 7.a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet

Juni
Vi begynder at arbejde på udformning af informationsposter til efterskoler og kostskoler
25 Møde om metodekatalog – Handling 8a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet
26 Møde med Pfizer omkring eventuel sponsorering

Juli
25 Koordinationsmøde med CoMo

August
Vi arbejder på at få tilknyttet en læge med speciale i infektionsmedicin som lægefaglig rådgiver ifm. vores offentlige kommunikation
21 Møde om metodekatalog – Handling 8a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet
22 Koordinationsmøde med CoMo
24 Møde med Pfizer omkring evt. sponsorering

September
11 Patientkommunikationskursus for basislæger
19 Oplæg omkring Læringskulturens præmisser i sundhedsvæsenet til Frederiksberg og Bispebjerg Hospital
19 World Meningitis Day Working Group møde med CoMo
26 Koordinationsmøde med CoMo
27 Christiansborg: Status på Sundhedsplatformen

Oktober
4 Patientkommunikationskursus for basislæger
5 Introduktionsdag til Dansk Selskab for Patientsikkerhed
8 Christiansborg/Etisk råd: Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen
8 Netværksmøde for patientambassadørerne
9 Møde om metodekatalog – Handling 8a i analyse om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet
19 Patientkommunikation for basislæger
24 Midtvejsstatus for testning af det nye analysekoncept
24 Patientkommunikation for basislæger
24 Koordinationsmøde med CoMo

November
12 Oplæg til lederudviklingskursus for afdelingsledere i Region Hovedstaden
13 Patientkommunikation for basislæger
14 Handling 8a – Møde om metodekatalog og læringssæt i patientsikkerhedsarbejdet
28 Koordinationsmøde med CoMo

December
4 Afsluttende opfølgning af test på nyt analysekoncept


Vi begyndte arbejdet allerede i marts 2017
Marts
14 Møde med akutberedskabet omkring 1813 visitering af meningitis- og sepsistilfælde

Maj
24 Formøde Aggregeret Analyse omkring diagnosticering af meningitis og meningokok sygdom

Juni
1 Møde i Aggregeret Analysegruppe af diagnosticering af meningitis og meningokok sygdom
12 Møde i Aggregeret Analysegruppe af diagnosticering af meningitis og meningokok sygdom
28 Møde i Aggregeret Analysegruppe af diagnosticering af meningitis og meningokok sygdom
28 Møde med Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen

August
22 Møde omkring Kerneårsagsanalyse om Hans’ sag

September
1 Første møde Analysegruppen Fase II om Læringskultur og Risikomanagerens rolle
14 Høringsworkshop om rapporten fra den aggregeret analyse
21 Analysegruppe Fase II – Undergruppe 3 møde om læringskultur
27 Interview med Implement ifm. Patientsikkerhedskonference 9/10/17

Oktober
23 Møde med Region Hovedstaden Koncerndirektion omkring kompetencer i 1813
26 Indlæg omkring Læringskultur på Afdelingslederrådsmøde på Holbæk Sygehus
31 Andet møde Analysegruppen Fase II om Læringskultur og Risikomanagerens rolle

December
14 Møde med Sundhedsstyrelsen omkring meningitisvaccinationer