NOW LOADING

Bakteriel meningitis er heldigvis meget sjældent, og det er derfor endnu sjældnere at blive smittet gentagne gange. Derfor regner man to eller flere tidsafgrænsede infektioner med meningitis som værende gentagne.

Der forskes stadig i dette område, men man opererer generelt med 2 forskellige hovedårsager:
1) Defekt i immunsystemet. Det kan være pga. den almindelige aldersbetinget svækkelse – det forklarer f.eks. 60+ alderen som den tredje risikogruppe – eller en svækkelse forårsaget af kræftbehandling eller HIV.  Sjældent kan det skyldes en arvelig svækkelse af den del af immunsystemet kaldet “complement system”. I disse tilfælde viser det sig ofte at bakterien er Streptococcus pneuminiae eller Neisseria meningitidis. Man kan vaccinere sig imod disse med hhv. Pneumokok vaccine og Meningitis ACWY+MenB vaccinerne.
2) Defekt i hjerneskalsbasen (medfødt eller tilegnet), der svækker beskyttelsen mod bakteriers indtrængen mellem cellelagene, der dækker hjernen. 
Man kan også blive smittet gentagne gange med meningitis f.eks. ved indtagelse af visse ikke-steroider anti-inflamations medicin (NSAIDs= eller anden medicin. Hvis man en gang har fået meningitis pga. indtagelse af medicin, kan infektionen gentages hvis medicinindtagelsen gentages.
Man kan også få meningitis pga. lækage fra en hjerne cyst.

Det er sjældent at bakterierne bliver invasive – dvs. inficerer blodbanen og centralnervesystemet. Når det er sagt, stiger risikoen for at få bakteriel meningitis til omkring det dobbelte, hvis man har været smittet før. Dette kan måske forklares ved, at det kun er under usædvanlige omstændigheder at man bliver smittet første gang, men når man en gang har vist at disse omstændigheder er tilstede, så kan det mere sandsynligt ske igen.

For at diagnosticere gentagen meningitis, foretages fysisk undersøgelse af patienten og hvis relevant, røntgen eller CT-scan for at se om der er defekter i kraniebasen eller rygsøjlen. Man tager også blodprøver for at se om der er arvelige immunsystem defekter.
Man påviser evtentuel lækage fra hjernecyst ved MRI af hjernen og/eller centralnerven eller, hvis MRI ikke er tilgængelig, ved CT-scan.

Gentagen meningitis behandles som meningitis med antibiotika og med dexamethasone. 

Kan man vise årsagen til de gentagne infektioner og kan denne årsag behandles, fjerner man årsagen og forhåbentligt fremtidige infektioner. Man kan lade sig vaccinere mod de meningitis former man kan vaccineres mod – det er og bliver den mest effektive forebyggelse mod infektioner.

Relevante nyheder