NOW LOADING
Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling
25 February, 2019

Indkaldelse til generalforsamling

/ 3 years ago

Indkaldelse til årlig generalforsamling i patientforeningen Bekæmp Meningitis 26/3/2019 18:30

Vi afholder generalforsamlingen på foreningens registrerede adresse, Kildebakken 2, 3520 Farum.

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Vedtægtsændringer
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Der vil blive serveret snacks og drikkevarer under generalforsamlingen.

Leave a Reply