NOW LOADING

Meningitis er en inflammation af hjerne- og rygmarvshinderne, der kan skyldes en infektion af bakterier, f.eks. meningokokker, pneumokokker og Haemophilus Influenzae type B (kendt som “HiB”). Meningokokker forekommer i varianterne A, B, C, Y & W.

Gå til vores symptomside for en oversigt over symptomer

Bakteriel/smitsom meningitis er livsfarlig!
Modtager man ikke den rette behandling hurtigt kan man dø under 24 timer efter første symptom viser sig.

Læger, der ønsker videnskabelig information, kan finde forskellige ressourcer her.

Jeg har  nedskrevet mine egne tanker omkring Meningitis, specielt hvordan man kan sikre hurtig diagnosticering; de kan læses i sin helhed her.

Vi forsøger at formidle medicinske emner, men har ingen medicinsk baggrund eller uddannelse. Det skal betragtes som en lægmands opsummering og formidling af erfaringer og tanker baseret på egne og andres patientoplevelser.
VIGTIGT: For information, råd og fakta omkring vaccination, diagnose og behandling af sygdomme – herunder selvfølgelig meningitis og meningokok infektioner – søg altid relevant og professionel hjælp, evt. via egen læge eller akutberedskabet.

Der er indberetningspligt for påviste meningokok tilfælde.

Jeg så gerne denne information bliver brugt så effektivt som muligt. Jeg kan forstå at man ikke som fast procedure offentliggører informationen pga. den panik og dermed øget pres på akutberedskabet det ville medføre, men information om f.eks. uddannelsesinstitution eller arbejdsplads og naturligvis geografisk placering burde distribueres til relevante personer i sundhedsvæsenet så det blev brugt i visitationsguiden.

Kommer der f.eks. et opkald fra Nordsjælland hvor man tidligere har haft et indrapporteret tilfælde, bør det klart tages med i visitationen af influenza lignende symptomer.

Det er vigtigt at det er veldefineret:

  • Hvad der kommunikeres. Kommunikation, der f.eks. skal nå alle SFV uanset hvor i systemet de er, skal have et indhold og et format der sikrer højest mulig effektivitet.
  • Til hvem der kommunikeres. Skal man sikre at alle i visitationslaget er informeret, skal man have et system etableret der formidler viden til 1813, praktiserende læger, lægevagter og hospitalsmodtagelser.
  • Hvornår der kommunikeres. Timing kan være kritisk; det næste tilfælde kan allerede befinde sig i visitationssystemet.

Ovenstående indgår naturligvis som faktorer til etablering og kvalitetscheck af kvalitetscirkler, læringssystem og kultur.

Klik her for at se hvad Statens Serum Institut skriver om Meningokoksygdommen.

Klik her for at se hvad Sundhedsstyrelsen skriver om Meningokoksygdommen.

Klik her for at se hvad Styrelsen for Patientsikkerhed skriver om Meningokoksygdommen.

Klik her for at se Pfizers oplysning omkring Meningokoksygdommen

Relevante nyheder