NOW LOADING

Meningitis er en inflammation af hjerne- og rygmarvshinderne, der kan skyldes en infektion af bakterier, f.eks. meningokokker, pneumokokker og Haemophilus Influenzae type B (kendt som “HiB”). Meningokokker forekommer i varianterne A, B, C, Y og W.

Gå til vores symptomside for en oversigt over symptomer

Bakteriel/smitsom meningitis er livsfarlig!
Modtager man ikke den rette behandling hurtigt, kan man dø under 24 timer efter første symptom viser sig.

Læger, der ønsker videnskabelig information, kan finde forskellige ressourcer her.

Jeg har nedskrevet mine egne tanker omkring meningitis, specielt om hvordan man kan sikre hurtig diagnosticering. De kan læses i sin helhed her.

Vi forsøger at formidle medicinske emner, men har ingen medicinsk baggrund eller uddannelse. Det skal betragtes som en lægmands opsummering og formidling af erfaringer og tanker baseret på egne og andres patientoplevelser.
VIGTIGT: For information, råd og fakta omkring vaccination, diagnose og behandling af sygdomme – herunder selvfølgelig meningitis og meningokokinfektioner – søg altid relevant og professionel hjælp, f.eks. via egen læge eller akutberedskabet.

Der er indberetningspligt for påviste meningokoktilfælde.

Jeg så gerne, at denne information bliver brugt så effektivt som muligt. Jeg kan forstå, at man ikke som fast procedure offentliggør informationen pga. den panik og dermed det forøgede pres på akutberedskabet det ville medføre, men information om f.eks. uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser, og naturligvis geografisk placering, burde distribueres til relevante personer i sundhedsvæsenet, så det blev brugt i visitationsguiden.

Kommer der f.eks. et opkald fra Nordsjælland, hvor man tidligere har haft et indrapporteret tilfælde, bør det klart tages med i visitationen af influenzalignende symptomer.

Det er vigtigt, at det er veldefineret:

  • Hvad der kommunikeres. Kommunikation, der f.eks. skal nå alle SFV’er, uanset hvor i systemet de er, skal have et indhold og et format, der sikrer højest mulige effektivitet.
  • Til hvem der kommunikeres. Skal man sikre, at alle i visitationslaget er informerede, skal man have etableret et system, der formidler viden til 1813, praktiserende læger, lægevagter og hospitalsmodtagelser.
  • Hvornår der kommunikeres. Timing kan være kritisk; det næste tilfælde kan allerede befinde sig i visitationssystemet.

Ovenstående indgår naturligvis som faktorer til etablering og kvalitetstjek af kvalitetscirkler, læringssystem og kultur.

Klik her for at se hvad Statens Serum Institut skriver om meningokoksygdommen.

Klik her for at se hvad Sundhedsstyrelsen skriver om meningokoksygdommen.

Klik her for at se hvad Styrelsen for Patientsikkerhed skriver om meningokoksygdommen.

Klik her for at se Pfizers oplysning om meningokoksygdommen.